Home Databanken VTB

Grijp, Louis Peter. Wobbelke en de strofische heuristiek. Iets over Gysbert Japix en de Friese zangcultuur. In: De zeventiende eeuw: 20:1 (2004) 83-95

signatuur
Z 128

trefwoorden
Gysbert Japix(Nederland, Friesland)
lied
zingen

auteur
Grijp, Louis Peter