Home Databanken VTB

Coster, B. Het Meppeler weversgilde. In: Nieuwe Drentsche volksalmanak: 103 (1986), 19-29

signatuur
A 221

trefwoorden
cultuurverandering(Nederland, Drente, Meppel) (p.28)
kleding

auteur
Coster, B.