Home Databanken VTB

Dat is niet niks...! : vijftig jaar Gereformeerde Vrouwenbond. [Bijdragen Dieuwke de Jong-Bakker ... et al.]. Kampen : Kok, 1987. 128 p.
ISBN 90-242-5462-0

signatuur
3920
5.6
Dat

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
vrouw
vereniging
protestant
identiteit