Home Databanken VTB

Westerink, G. Elburg en Doornspijk : kerken en andere instellingen uit de Middeleeuwen met hare goederen. Zutphen : De Walburg Pers, [1970]. 295 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
2.1 c5
Westerink

trefwoorden
kerkelijk leven(Nederland, Gelderland)
religiositeit
klooster
broederschap

auteur
Westerink, G.