Home Databanken VTB

Leiden : de geschiedenis van een Hollandse stad. Hoofdred. R.C.J. van Maanen
Deel 1: Leiden tot 1574. Red. J.W. Marisilje. 2002. 259
Deel 2: 1575-1795. Red. S. Groeneveld. 2003. 258. Leiden : Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2002-. 259, 258 p.
ISBN 90 806754 1 5

signatuur
9309
c8
Leiden

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Zuid-Holland, Leiden)
nijverheid
armenzorg
ziekenzorg
religiositeit