Home Databanken VTB

Dekker,T.W., C. Nielsen. Kasteel, kerken, kloosters... : kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
Uitg. op initiatief van de Commissie van de Werkgemeenschap van Kerken t.g.v. het 750-jarig bestaan van de stad Harlingen. Harlingen : Flevodruk, 1984. 208 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
2 c2
Dekker

trefwoorden
katholiek(Nederland, Friesland, Harlingen)
protestant
kerkgenootschap
kerkelijk leven
religiositeit

auteur
Dekker,T.W., C. Nielsen