Home Databanken VTB

Schotel, G.D.J. Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes, van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. Dl. 1. Haarlem : Kruseman, 1873. xv, 304 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3981
I
Schotel

trefwoorden
klucht(Nederland)
sage
sprookje
volksverhaal

auteur
Schotel, G.D.J.