Home Databanken VTB

Sluis, Meent W. van der. Lombok en Aardscheveld. [Assen] : [s.n], [1982]. 88 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
9309
c 3
Assen

trefwoorden
wonen(Nederland, Drente, Assen)
woning
plaggenhut
straatmuziek (16)
straatmuzikant
armenzorg

auteur
Sluis, Meent W. van der