Home Databanken VTB

Het westers gezin in historisch en vergelijkend perspectief : speciefieke thema's in de gezinsgeschiedenis: enkele voorbeelden : tekstboek bij leereenheden 13-22. J. A. Brandenburg...[et al.].
Cursusdeel 4, blok 4. Heerlen : Open Universiteit, 1986. 339 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
4
Westers

trefwoorden
gezin
familie
opvoeding
sexualiteit