Home Databanken VTB

Hollantsche Schouburgh. Inleiding van Jos Koning, aantek. van Cor van Sliedregt
Oorspronkelijke uitg.: Hollantsche Schouburgh en plugge dansen vermengelt met Sangh Airen, seer bequaem om op alle instrumenten gespeelt te kunnen werden. Opgeset door Servaas De Konink. Amsterdam : Estienne Roger Musyk en Boekverkooper, 1697-1716.. Enkhuizen : Driekoningen, 2003. ongepag. p.
ISBN 90 75770 30 8

signatuur
3978
13 c 18e
Hollandsche

trefwoorden
muziek(1697-1716, Nederland)
dans