Home Databanken VTB

Berg, Angeline van den. Door de zee van de tijd : het gezongen leven van Cobi Schreijer, een rebelse meid. Schoorl : Conserve, 2003. 194 p.
ISBN 90 5429 174 5

signatuur
3978
11.3 c 20e
Berg

trefwoorden
folk(Nederland)
volkslied
Schreijer, Cobi

auteur
Berg, Angeline van den