Home Databanken VTB

Heb je wel gehoord ... : versjes en liedjes uit Opstap Opnieuw. [Samenst.: Annemarie Brouwers, Nermin Filiz, Jeanne Kurvers]
Uitg. t.g.v. het tienjarig bestaan van Opstap in Tilburg, Breda en Eindhoven. Alkmaar [etc.] : Bureau Extern [etc.], 2000. 49 p.
ISBN 90 75866 64 x

signatuur
3978
3.1 c 20e
Heb

trefwoorden
kinderlied(Nederland)
allochtoon