Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Neerlands-volksleven. Amsterdam : Dalmeijer's Volksuniversiteit, 1920. 366 p.
ISBN ontbreekt

Deelnemers aan Vaderlands Historisch Volksfeest, Arnhem 1919. Met beschrijving van feesten, wedstrijden, kleding, woning etc.

signatuur
3900
X c
Ven

trefwoorden
optocht(Nederland)
evenement
folklorisme
heemkunde
volkskunde

auteur
Ven, D.J. van der