Home Databanken VTB

Effelterre, Katrien van. Mijn dier, schoon dier. Discussiemiddag over gezelschapsdieren en volkscultuur, zaterdag 13 december 2003. In: Volkskundige kroniek: 12:1 92004) 39-46

vee, huisdieren, dierenbescherming, ethiek, gebruik van dieren in vermaak

signatuur
M 010

trefwoorden
dier
volkscultuur
vermaak

auteur
Effelterre, Katrien van