Home Databanken VTB

Naarden : 300 jaar Oranjevesting : programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de viering van het zilveren regeringsjubileum van Hare Majesteit koningin Juliana en ter herdenking van het feit dat Naarden driehonderd jaar geleden op twaalf september zestienhonderd drie en zeventig werd overgedragen aan stadhouder Willem III prins van Oranje. Naarden : Los, 1973. 80 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2.3.1 c7
Naarden

trefwoorden
herdenking(Noord-Holland, Naarden)
bevrijdingsfeest
jubileum vorstelijk
evenement