Home Databanken VTB

Belzen, Jaap van. Religie, zingeving, spiritualiteit: waar gaat godsdienstpsychologie eigenlijk over? in : Schering en inslag : opstellen over religie in de hedendaagse cultuur. Aangeboden aan Jan van der Lans bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Red. Jacques Janssen, Rien van Uden en Hans van der Ven. 206-224. Nijmegen : KSGV, 1998. 272 p.
ISBN 9075886047

signatuur
3900
VII
Lans 3

trefwoorden
religiositeit
spiritualiteit

auteur
Belzen, Jaap van