Home Databanken VTB

Ven, Hans van der. God in Nederland. Op de drempel van het derde millenium. in : Schering en inslag : opstellen over religie in de hedendaagse cultuur. Aangeboden aan Jan van der Lans bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Red. Jacques Janssen, Rien van Uden en Hans van der Ven. 104-122. Nijmegen : KSGV, 1998. 272 p.
ISBN 9075886047

signatuur
3900
VII
Lans 3

trefwoorden
religiositeit(Nederland)

auteur
Ven, Hans van der