Home Databanken VTB

Schering en inslag : opstellen over religie in de hedendaagse cultuur. Aangeboden aan Jan van der Lans bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Red. Jacques Janssen, Rien van Uden, Hans van der Ven. Nijmegen : KSGV, 1998. 272 p.
ISBN 9075886047

Vragen naar het wezen van religie, de plaats van religie in cultuur en samenleving, religie en zingeving, religie in psychotherapie, van ouderen, jongeren en kinderen, etnische minderheden, religieuze vorming, rituelen en liturgie

signatuur
3900
VII
Lans 3

trefwoorden
Lans, Jan van der(Nederland)
religiositeit
psychologie