Home Databanken VTB

De joden in Nederland anno 2000 : demografisch profiel en binding aan het jodendom. Red. Hanna van Solinge, Marlene de Vries. Amsterdam : Aksant, 2001. viii, 274 p.
ISBN 90 5260 001 5

signatuur
3905
2.2.1 c
Joden

trefwoorden
jood(Nederland)
demografie
familie
religiositeit
feest
ritueel