Home Databanken VTB

Materieel christendom : religie en materiële cultuur in West-Europa. Red. Arie L. Molendijk. Hilversum : Verloren, 2003. 320 p.
ISBN 90 6550 746 9

Functie en betekenis binnen religieuze praktijken van materiële aspecten van religie

signatuur
3920
2.4
Materieel

trefwoorden
religiositeit
materiële cultuur
devotionalia
consumptie
volkscultuur
visuele cultuur