Home Databanken VTB

Gids van de tentoonstelling [1976 tentoonstelling 1991] Museum "De Vier Quartieren" Oirschot. Samengest. door H.G. van den Bergh, A. van den Bergh-Lap, W.H.Th. Knippenberg
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, 26 mei tot 1 november 1991. Oirschot : De Vier Quartieren, 1991. 80 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
VI.1 c10
Oirschot

trefwoorden
ex voto(Nederland, Noord-Brabant, Oirschot)
heilige
kleding
speelgoed
merklap