Home Databanken VTB

Kuiper, Yme. De identiteit van het Fries Genootschap - toen en thans. In: De Vrije Fries: 83 (2003) 117-130

signatuur
V 308

trefwoorden
Fries Genootschap(1827-, Nederland, Friesland)
identiteit
volkscultuur

auteur
Kuiper, Yme