Home Databanken VTB

Maas, Eli, Dinie Maas-van der Schans. Beschermtegels op huizen in de Langstraat. In: Met gansen trou: 53:12 (2003) 178-182

signatuur
M 150

trefwoorden
afweer(Nederland, Noord-Brabant)
beschermtegel
devotie
heilige

auteur
Maas, Eli, Dinie Maas-van der Schans