Home Databanken VTB

Karel, Edwin H. De Drentse Beweging en de constructie van haar verleden. in : Regionaal besef in het Noorden : historische opstellen aangeboden aan prof. dr. P. Th.F.M. Boekholt bij zijn afscheid als hoofddocent in de regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 23 november 2001. Red.: M.G.J. Duijvendak. 69-87. Assen : Van Gorcum, 2003. 138 p.
ISBN 90 232 3910 5

signatuur
3900
VII
Boekholt3

trefwoorden
regionalisme(Nederland, Drente)
identiteit

auteur
Karel, Edwin H.