Home Databanken VTB

Broersma, Daniël Theodoor. De Groninger beweging als brandpunt van ontluikend regionaal besef. in : Regionaal besef in het Noorden : historische opstellen aangeboden aan prof. dr. P. Th.F.M. Boekholt bij zijn afscheid als hoofddocent in de regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 23 november 2001. Red. M.G.J. Duijvendak. 30-43. Assen : Van Gorcum, 2003. 138 p.
ISBN 90 232 3910 5

signatuur
3900
VII
Boekholt3

trefwoorden
regionalisme(Nederland, Groningen)
chauvinisme
volkskarakter
identiteit

auteur
Broersma, Daniël Theodoor