Home Databanken VTB

Jensma, Goffe. Uit een dodenboom te Lutjelollum. Enkele opmerkingen over het culturele verschil tussen Groningen en Friesland en over de manier waarop dat in de negentiende eeuw werd geconstrueerd. in : Regionaal besef in het Noorden : historische opstellen aangeboden aan prof. dr. P. Th.F.M. Boekholt bij zijn afscheid als hoofddocent in de regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 23 november 2001. Red. M.G.J. Duijvendak. 6-29. Assen : Van Gorcum, 2003. 138 p.
ISBN 90 232 3910 5

signatuur
3900
VII
Boekholt3

trefwoorden
regionalisme(Nederland)
stereotype
chauvinisme
identiteit
etniciteit
volkskarakter

auteur
Jensma, Goffe