Home Databanken VTB

Regionaal besef in het Noorden : historische opstellen aangeboden aan prof. dr. P. Th.F.M. Boekholt bij zijn afscheid als hoofddocent in de regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 23 november 2001. Red.: M.G.J. Duijvendak. Assen : Van Gorcum, 2003. 138 p.
ISBN 90 232 3910 5

signatuur
3900
VII
Boekholt3

trefwoorden
regionalisme(Nederland)
identiteit