Home Databanken VTB

Guermonprez, T. Neerlands zonen, Neerlands helden : oude liederen verhalende en prijzende het leven van menig dapperen strijder voor zijn vaderland. Zeist : Dijkstra, 1942. 144 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c A
Guermonprez

trefwoorden
lied(Nederland)
soldaat
historielied
vaderlands lied

auteur
Guermonprez, T.