Home Databanken VTB

Constantinus, Pater. Het recht op volkseigen kunst : een boekje voor priester en leek. Steenbrugge : St Pietersabdij, 1943. 93 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3975
III
Constantinus

trefwoorden
volkskunst
kunst
volkskarakter

auteur
Constantinus, Pater