Home Databanken VTB

Graft, C.C. van de. Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard
[Proefschrift Gemeenteuniversiteit Amsterdam]. Utrecht : van de Graft, 1904. 251 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c ME
Graft

trefwoorden
historielied(Nederland)
lied

auteur
Graft, C.C. van de