Home Databanken VTB

Eijnatten, Joost van. Droefheid in Nederland. De fysiologie van het fanatisme en de nieuwe openbaarheid. in : Een golf van beroering : de omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw. Red. Joke Spaans. 97-124. Hilversum : Verloren, 2001. 176 p.
ISBN 90 6550 641 1

signatuur
3920
2.2 c
Golf

trefwoorden
protestant(1750, Nederland)
opwekking
vroomheid
evangelisatie
bekering

auteur
Eijnatten, Joost van