Home Databanken VTB

Lieburg, Fred van. De Libanon blijft ruisen. Opwekkingen in Nederland in de gereformeerde traditie. in : Een golf van beroering : de omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw. Red. Joke Spaans. 15-38. Hilversum : Verloren, 2001. 176 p.
ISBN 90 6550 641 1

signatuur
3920
2.2 c
Golf

trefwoorden
protestant(1750, Nederland)
opwekking
evangelisatie
bekering
zondebesef
vroomheid

auteur
Lieburg, Fred van