Home Databanken VTB

Een golf van beroering : de omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw. Red. Joke Spaans. Hilversum : Verloren, 2001. 176 p.
ISBN 90 6550 641 1

signatuur
3920
2.2 c
Golf

trefwoorden
godsdienstig leven(Nederland)
religiositeit
evangelisatie
opwekking
zondebesef
bekering