Home Databanken VTB

Dekker, Gerard, Hijme Stoffels. Een kerk die mij past. Kampen : Kok, 1998. 72 p.
ISBN 90 435 0011 9

signatuur
3920
2.2 c
Dekker

trefwoorden
jeugd(Nederland)
jongerencultuur
religiositeit
protestant

auteur
Dekker, Gerard, Hijme Stoffels