Home Databanken VTB

Ensel, Remco. Hollandse Heimat. Nationalisme en de fotografie van het landschap in het Interbellum. In: Holland: 35:3 (2003) 212-229

De nieuwe opvattingen over authenticiteit stonden de idealisering van de natuurlijke omgeving niet in de weg. De gefotografeerde weergave van het landschap was m.n. nauw verbonden met het cultureel nationalisme van de jaren dertig

signatuur
H 100

trefwoorden
fotografie(1918-1940, Nederland)
representatie
landschap
nationalisme
identiteit
volkskunde

auteur
Ensel, Remco