Home Databanken VTB

Alltag im Spätmittelalter. Hrsg. H. Kühnel. Graz [etc.] : Styria, 1986. 383 p.
ISBN 3 222 11528 1

over tijdsbegrip, normen en sancties, stedelijke gemeenschap, geloofsleven, levenskring, voeding, kleding, het wonen, de kunst in de Duitstalige gebieden
p.9-16 over tijdsbegrip
p.92-113 verering van relekwieen, bedevaarten, heiligen.
p.121-148 aspecten rond de dood

signatuur
3900
XIII.2
Alltag

trefwoorden
cultuur
tijd (p.9-16)
volksdevotie (p.92-113)
dood (p.121-148)
geboorte (p.157-164)
jeugd (p.165-178)