Home Databanken VTB

Nissen, Peter. Het esoterisch katholicisme van Mathieu Schoenmaekers (1875-1944). in : De verleiding van het vreemde : katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw. Red. Judith de Raat, Gian Ackermans, Peter Nissen. 92-109. Hilversum : Verloren, 2002. 203 p.
ISBN 90 6550 730 2

signatuur
3920
2.1
Verleiding

trefwoorden
katholiek
esoterie
spiritualiteit

auteur
Nissen, Peter