Home Databanken VTB

Sande, Anton van de. Een verboden vrucht. Vrijmetselarij en katholieken rond 1900. in : De verleiding van het vreemde : katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw. Red. Judith de Raat, Gian Ackermans, Peter Nissen. 37-53. Hilversum : Verloren, 2002. 203 p.
ISBN 90 6550 730 2

signatuur
3920
2.1
Verleiding

trefwoorden
katholiek(Nederland)
vrijmetselarij
occultisme

auteur
Sande, Anton van de