Home Databanken VTB

Nissen, Peter. De verleiding van het vreemde. Over katholieken op hun zoektocht naar het andere. in : De verleiding van het vreemde : katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw. Red. Judith de Raat, Gian Ackermans, Peter Nissen. 7-15. Hilversum : Verloren, 2002. 203 p.
ISBN 90 6550 730 2

signatuur
3920
2.1
Verleiding

trefwoorden
katholiek(Nederland)
spiritualiteit

auteur
Nissen, Peter