Home Databanken VTB

Sengers, Erik. "Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders" : opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief. Delft : Eburon, 2003. xv, 235 p.
ISBN 90 5166 965 8

signatuur
3920
2.1
Sengers

trefwoorden
katholiek(Nederland)
identiteit
kerkgenootschap, katholiek

auteur
Sengers, Erik