Home Databanken VTB

Stalpart van der Wielen, Jan Baptist. Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi : op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingel. en van aantekeningen voorz. door B.A. Mensink ; met musicologische medew. van J.A. J. Böhmer
Herdr. van de 1e uitg.: [S'Hertogen Bosch : Janzoon Scheffer, 1628]. Zwolle : Tjeenk Willink, 1968. 407 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 2 17e
Stalpart

trefwoorden
lied(Nederland)
geestelijk lied
katholiek

auteur
Stalpart van der Wielen, Jan Baptist