Home Databanken VTB

Mooijweer, Jos, Wim Coster. "Uit den ash kolk der vergetelheid" : geschiedenis van de stad Hasselt 1552-2002. Kampen : IJsselacademie, 2003. 392 p.
ISBN 90 6697 152-5

Met bibliografie

signatuur
9309
c 4
Hasselt/Mooijweer

trefwoorden
vereniging(Nederland, Overijssel, Hasselt)
carnaval (279-)
jubileum (314-)

auteur
Mooijweer, Jos, Wim Coster