Home Databanken VTB

Broekhans, Maartje. "In badkostuum zijn allen gelijk" : ontwikkelingen in de strandcultuur van Scheveningen 1818-1930
Doctoraal werkcollege "kleding en lichamelijkheid" [vakgroep economisch sociale geschiedenis, Universiteit van Amsterdam]. Amsterdam : [Eigen beheer], 1998. 29 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970
1 c 8
Broekhans

trefwoorden
strand(Nederland, Zuid-Holland, Scheveningen)
badcultuur
kleding
lichamelijkheid

auteur
Broekhans, Maartje