Home Databanken VTB

Turkenburg, Monique. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste planperiode (1998-2002) : het beleidsproces in vijftien gemeenten. Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003. 260 p.
ISBN 90 377 0054 3

signatuur
3920
1.7.1c
Turkenburg

trefwoorden
onderwijs(1998-2002, Nederland)

auteur
Turkenburg, Monique