Home Databanken VTB

Mannheims, Hildegard, Peter Oberem. Versteigerung : zur Kulturgeschichte der Dinge aus zweiter Hand : ein Forschungsbericht. M√ľnster [etc.] : Waxmann, 2003. 399 p.
ISBN 3 8309 1280 3

signatuur
3945
3.2.1
Mannheims

trefwoorden
materiele cultuur(Duitsland)
meubilair
huisraad
veiling
verkoping

auteur
Mannheims, Hildegard, Peter Oberem