Home Databanken VTB

Meder, Theo. Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930). Fascinatie voor volkstaal en cultuur. in : Der vaderen boek : beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde : studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag. Red.: Wim van Anrooij, Dini Hogenelst, Geert Warnar. 165-178. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2003. 348 p.
ISBN 90 5356 641 4

signatuur
3900
VII
Oostrom3

trefwoorden
Boekenoogen, Gerrit Jacob(Nederland)
volkscultuur
volkskunde
etnologie
volksverhaal
volksprent

auteur
Meder, Theo