Home Databanken VTB

Kruk, Ester. Zoals sneeuwvlokken over de wereld dwarrelen : de hedendaagse devotie rond Maria, de Vrouwe van alle Volkeren. Amsterdam : Aksant, 2003. 130 p.
ISBN 90 5260 090 2

Aandacht voor de creatieve verveelding van devoten, de verschillende manieren waarop zij aan hun devotie vorm en inhoud geven

signatuur
3910
5.7.6.3
Maria/Kruk

trefwoorden
Maria(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
bedevaart
devotie
verschijning
O.L.V.

auteur
Kruk, Ester