Home Databanken VTB

Stoklund, Bjarne. Ethnology and vernacular architecture. Revisiting a classical field of study. In: Ethnologia Scandinavica: 33 (2003) 5-20

De verschillende manieren waarop de etnologie de materiele cultuur benaderde

signatuur
E 054

trefwoorden
etnologie
volkskinde
boerenhuis
identiteit
materiele cultuur
representatie

auteur
Stoklund, Bjarne