Home Databanken VTB

Furnée, Jan Hein. Winkeletalages als moderne massamedia. Visuele cultuur en sociale verhoudingen in Den Haag, 1850-1890. in : Het karakter van de visuele cultuur in de negentiende eeuw. [Lezingen van het congres The character of nineteenth-century visual culture, 2002]. In: Negentiende eeuw: 27:2 (2003) 74-101

De veranderende verschijningsvormen en sociaal-culturele betekenissen van winkeletalages. Uitgangspunt is dat winkeletalages door hun zeer diverse en in principe voor iedereen permanent toegankelijke aanbod van informatie, educatie, vermaak en consumptiegoederen, konden worden geschaard onder de belangrijkste visuele massamedia in West-Europa. Etalages zijn spiegel, symbool en stuwende factor van de economische modernisering, bevorderen een steeds nauwere wiselwerking tussen productie en consumptie.

signatuur
N 104

trefwoorden
Sinterklaas(1850-1890, Nederland, Zuid-Holland, Den Haag)
advertentie
vrijetijdsbesteding
civilisatie

auteur
Furnée, Jan Hein