Home Databanken VTB

Jacobs, Marc. Roerend en immaterieel erfgoed. Een nieuw decreet in Wallonië (2002). In: Mores: 3:3 (2002) 11-18

De nieuwe maatregelen van de Waalse regering, afgezet tegen historisch overzicht van beleid t.a.v. volkscultuur in Wallonië, het beleid van de UNESCO

signatuur
M 438

trefwoorden
volkscultuur(België)
erfgoed
cultuurgeschiedenis
UNESCO
etnologie

auteur
Jacobs, Marc